VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE KANALIZACÍ, VODOVODÚ A PLYNOVODÚ

GENERÁLNÍ REALIZACE STAVEBNÍCH CELKÚ

HRUBÉ TERÉNÍ ÚPRAVY

 • Vodovody Pardubice

 • Kanalizace Pardubice

 • Plynovody Pardubice

 • Stavba komunikací, parkovišť Pardubice

 • Terení úpravy Pardubice

Výstavba inženýrských sítí Pardubice - JMS inženýrské stavby s.r.o.

Společnost JMS inženýrské stavby s.r.o. provádí práci komplexně od návrhu až po výstavbu či rekonstrukce kanalizací, vodovodů, plynovodů, atd.

Inženýrské sítě Pardubice

Pokládka inženýrských sítí je nedílnou součástí každé budovy. Aby bylo možné sítě realizovat, je nejprve potřeba vytvořit projekt pro všechny potřebné inženýrské sítě. V projektu je zapotřebí přihlédnou k častým problémům jako je odlehlost od hlavních komunikací a staré instalace.

Kanalizace Pardubice

Společnost JMS PCE inženýrské stavby nabízejí optimální řešení v oblasti výstavba , rekonstrukce kanalizací v Pardubicích a okolí. Tato nabídka zahrnuje vedle pokládky potrubí samozřejmě takové doprovodné činnosti, jako např. výkopové práce, zajišťovací práce a zasypání a úpravu povrchu

Komunikace Pardubice

Výstavba komunikací a parkovišť představuje jednu z stavebních činností společnosti JMS PCE inženýrské stavby . Stavební společnost JMS PCE inženýrské stavby realizuje výstavbu komunikací a parkovišť jako součást staveb inženýrských sítí i jako samostatné zakázky.

Jako investor obdržíte veškerou dokumentaci včetně cenové nabídky. Veškeré naše práce jsou prováděny v přísném souladu s architektonickými a stavebními normami.

 • KONTAKTNÍ ÚDAJE

  Název společnosti JMS inženýrské stavby s.r.o.
  Sídlo společnosti Starý Mateřov 143, Pardubice 530 02
  Provozovna  Staré Jesenčany 109, 530 02
  Mobil  602 115 674 ,  602 438 113
  E-mail slepcik@jms-pce.cz